חיפוש

הפלה פרטית

מהי הפסקת הריון פרטית? הפלה פרטית מבוצעת לאחר בחירת הרופא ופנייה למרפאתו. לאחר הערכה ובדיקת אולטראסאונד ולאחר השלמת בדיקות דם מתקיים תהליך קבלת אישור הועדה. הפלה פרטית נעשית אך ורק בבתי חולים שקיבלו אישור על כך ממשרד הבריאות וכוללים את כל הציוד הנדרש לביצוע ההפלה הפרטית כולל כמובן ביצוע בדיקת אולטראסאטנד בתום הפעולה והשגחה לאחריה.

תוכן עניינים

מתי ניתן לבצע הפלה פרטית?

מרבית הפסקות ההריון מבוצעות בשלב מוקדם של ההריון- כבר לאחר 2-3 שבועות של איחור בקבלת הווסת, רובן המוחלט (כ 90%) מבוצעות עד שבוע 13. מרבית המקרים של הפסקות הריון לאחר שבוע 14 נעשות עקב חשד למום עוברי מבני או כרומוזומלי וזאת על פי סקירת מערכות מוקדמת (13-15) או מאוחרת (22-24) ), בירור גנטי כולל בדיקת מי שפיר ועוד

תהליך הפלה פרטית

הפסקת הריון פרטית מבוצעת עד לשבוע 12, לאחר אישור ועדה ועל פי תנאים שמפורטים להלן.
הפסקת הריון ניתנת לביצוע עי טיפול תרופתי או עי שאיבה וגרידת חלל הרחם תחת הנחיית אולטראסאונד בהרדמה כללית.
הפסקה עי טיפול תרופתי מבוצעת עד לשבוע 9, הפסקת הריון עי גרידה ניתנת לביצוע עד שבוע 12 בבתי חולים פרטיים המאושרים ע"י משרד הבריאות

הפסקת הריון פרטית נעשית ע״י מומחה בעל ניסיון רב ומיומנות  במקום ובזמן המתאים באופן דיסקרטי ובטוח. על מנת להקטין את החרדה החשש ועגמת הנפש הכרוכה בתהליך.

להשארת הודעה לפרופסור דוד סוריאנו – לחצי כאן

בישראל ניתן לבצע הפסקת הריון פרטית או ציבורית  רק לאחר קבלת  אישור מועדה אשר קיימת בכל בית חולים. הועדה תאשר את ההפסקה בתנאים שקבע החוק:

1. האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי (גיל 17) או שמלאו לה 40 שנה
2. ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, מגילוי עריות או שהוא מחוץ לנישואין
3. העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי
4. המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי
ניתן לבצע הפסקת הריון מוקדמת על פי אישור הועדה או מאוחרת (לאחר שבוע 24) על פי החלטות ועדות על

מהם יתרונותיה של הפסקת הריון פרטית על פני ציבורית?

הפסקת הריון פרטית מאפשרת לך לבחור את הרופא המבצע וזאת יתרונה יחד כמובן עם בחירת המקום. הפלה פרטית באם מדובר בהפלה תרופתית או כירורגית נעשית ע״י הרופא שבחרת והוא זה שעוקב עד לחזרתך לתפקוד מלא.  ביצוע הפלה פרטית  מבטיח ליווי צמוד ואוזן קשבת. הפלה פרטית בכל שלב אינה מאורע קל נפשית ללא קשר לסיבת סיום ההריון ודורשת התייחסות אישית וצמודה.

יש להדגיש כי על פי החוק קיים חיסיון רפואי מוחלט על כלל התהליך וכי לא נדרשת הסכמה או אישור הורים או בני זוג לביצוע ההפלה הפרטית 

 במרפאתנו ניתן לבצע הפסקת הריון פרטית (תרופתית וניתוחית) על פי הקריטריונים לעיל ולאחר אישור ועדה, הפעולה מבוצעת במסגרת רפואית תומכת, במיומנות רבה, רגישות תוך הקפדה על בטיחות המטופלת ומניעת נזק עתידי.

בהגיעך למרפאה אנא הביאי עימך בדיקות דם: ס״ד וכימיה , סוג דם, תעברי בדיקה כולל בדיקת על קול  לקביעת שבוע ההריון ותופני לאישור הועדה.

סקירה כללית על שיעור הפלה בישראל

שיעור הפסקות הריון בישראל נמוך בהשוואה למרבית מדינות מערב אירופה, הן בקרב צעירות עד גיל 20 והן בקרב נשים מעל גיל 35. בשנת 2013, היו 20,857 פניות של נשים לועדות להפסקת הריון הפועלות בתוקף החוק, 98% מהם אושרו.

סך הכל בוצעו 19,356 הפסקות הריון בהתאם לאישורי הועדות. בשנת 2013, כמחצית (48%) הפסקות ההריון היו בבתי חולים פרטיים,
מחצית (51%) הפסקות ההריון בשנת 2013 נעשו בהתאם לסעיף 2 בחוק "ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, מגילוי עריות או שהוא מחוץ לנישואין", 20% בהתאם לסעיף 4 בחוק "המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי", 19% בהתאם לסעיף 3 בחוק "העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי" ו-10% בהתאם לסעיף 1 בחוק "האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי (17) או שמלאו לה 40 שנה".

שיעור הפסקות ההריון בשנת 2013 היה 10.2 ל-1,000 נשים בגיל פריון (15-49), מהן 5.2 עקב סעיף 2 בחוק, 2.0 עקב סעיף 3 בחוק, 2.0 עקב סעיף 4 בחוק ו-1.0 עקב סעיף 1 בחוק. שיעור הפסקות ההריון במגמת ירידה, השיעור ירד ב-5% משנה שעברה, ב-18% משנת 2000 ובשליש (25%) משנת 1990. ירידה נרשמה בכל סעיפי החוק. הירידה הגבוהה ביותר נrרשמה בקרב נערות למטה מגיל 17.

הפלה פרטית

הפסקות היריון לפי שבוע היריון

בשנת 2013, 63% מכלל הפסקות ההריון היו עד השבוע ה-7 (כולל), רבע היו בשבוע 8-12 ועשירית (12%) בשבוע ה-13 ומעלה. אחוז הפסקות הריון עד השבוע ה-7 (כולל) עלה ל-63% בשנת 2013 בהשוואה ל-48% בשנת 2000. לעומת זאת, אחוז הפסקות ההריון בשבוע 8-12 ירד ל-25% בהשוואה ל-43%, בהתאמה, והאחוז בשבוע ה-13 ומעלה יציב, כעשירית. בשנת 2013 היו 2,353 הפסקות הריון בשבוע ה-13 ומעלה, מהן 266  לאחר השבוע ה-23.

הפסקות מאוחרות לאחר השבוע ה-23 של ההריון מהוות כאחוז אחד מכלל הפסקות ההריון בעשור האחרון. בשנת 2013 היו 266 הפסקות הריון מאוחרות, 1.5% מכלל ההפסקות, מחציתן (48%) בשבועות 24-26 של ההריון בהשוואה ל-60% בשנת 2005 ו- 64% בשנת 2000. מרבית (91%) ההפסקות המאוחרות היו בהתאם לסעיף 3 של החוק (העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי) בהשוואה ל-79% בשנת 2000

כיצד ניתן לבצע הפסקת הריון פרטית?

לאחר קבלת אישור מהועדה ניתן לבצע הפסקת הריון פרטית, ע״י הרופא שאת בוחרת במקום ובזמן המתאים באופן דיסקרטי ובטוח. הפסקת הריון פרטית ניתנת לביצוע עי״י כדירים או ע״י שאיבה וגרידה. הפלה פרטית תרופתית ניתן לבצע עד שבוע 9.  ניתן לבצע הפסקת הריון פרטית באופן כירורגי ע״י גרידה או הפסקה תרופתית. 

כיצד מבוצעת הפסקת הריון תרופתית?

הפסקות הריון באמצעות כדורים מבוצעת עד שבוע 9 ע״י שימוש במיפג’ין בשנת 2013 בוצעו 4,849 הפסקות הריון באמצעות מיפג’ין, פי שניים בהשוואה לשנת 2000. שתי חמישיות (40%) מהפסקות ההריון עד השבוע ה-7 (כולל) נעשו באמצעות מיפג’ין בהשוואה ל–39% בשנת 2005. אחוז השימוש במיפג'ין להפסקות הריון עד שבוע ה-7 נמוך (20%) בבתי החולים הפרטיים ובמרפאות הפרטיות בהשוואה לשני שליש בממוצע בבתי החולים הציבוריים. למעלה ממחצית (56%) הפסקות ההריון עד השבוע ה- 7 היו בבתי החולים פרטיים או במרפאות פרטיות.

הפסקת הריון באמצעות מפיג׳ין ולאחר 48 שעות ציטוטק היא כזו שניתן לבצע עד השבוע השביעי להריון. באמצעות נטילת התרופות ניתן להמנע מהרדמה כללית, אין צורך באשפוז
והפעולה אינה כרוכה בפעולה חודרנית, התרופות ניתנות רק במסגרת בית חולים תחת השגחה רפואית, ולאחר הפעולה יש חשיבות למעקב. יש לזכור כי קיימים סיבוכים נדירים גם לפעולה זו וכי חלק מהנשים תצטרכנה לעבור גרידה או היסטרוסקופיה ניתוחית לשם השלמת ריקון הרחם.

 

המאמר נכתב על ידי :

פרופ' דוד סוריאנו הינו מומחה למיילדות, גינקולוגיה ופוריות.
מנהל את מרכז המומחים לרפואת נשים ברמת החייל, מנתח בכיר באסותא וב-HMC  ייסד ומנהל את המרכז לטיפול באנדומטריוזיס. המרכז, שהוקם ב-2005 ומשלב מומחים מתחומים שונים, הוא הראשון בישראל ומוביל בתחומו.  במסגרת המרכז מבוצעים ניתוחים מורכבים, הדורשים ניסיון כירורגי רב. עד כה בוצעו בו יותר מ-1,500 ניתוחי אנדומטריוזיס מתקדמים. פרופ' סוריאנו מומחה בעיקר בכירורגיה גינקולוגית: לפרוסקופיה, היסטרוסקופיה וטיפול ניתוחי באנדומטריוזיס מפושט.
בוגר בית-הספר לרפואה, אונ' בן-גוריון ואונ' באר שבע, בעל התמחות ברפואת נשים ויולדות, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר.
ערך השתלמות בכירורגיה גינקולוגית ואנדוסקופית במרכזים מובילים בצרפת, בבלגיה ובארצות הברית. 

השאירי פרטים ונחזור אליך

לקריאה נוספת

גורמים להפלות

מה הם הגורמים להפלה? מה יש לברר לפני ניסיון להרות שוב?
מה ניתן לעשות על מנת למנוע הפלה נוספת? מתי יש לבצע היסטרוסקופיה אבחנתית?
האם מחיצה גורמת להפלות?

קרא עוד »

גרידה

כיצד מטפלים בהפלה טבעית? במידה והחל דימום ונפלטה רקמה הריונית ובבדיקת אולטראסאונד ימצא חלל הרחם ריק, כלומר אינו מכיל חומר

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן